19 oktober 2021

Nieuwe uitvaart Ridderkerk

crematie

Een uitvaart Ridderkerk of lijkbezorging is het geheel van de handelingen en plechtigheden na het overlijden van een persoon. De uitvaart wordt besloten met een teraardebestelling omvat zowel de uitvaart als de teraardebestelling. De uitvaart moet in Nederlands minimaal 36 uur en maximaal zes werkdagen na het overlijden plaatsvinden. De dag van overlijden telt hierbij niet mee. Deze periode kan worden verkort door de officier van justitie, of verlengd door de burgemeester, bijvoorbeeld in het geval er familie uit het buitenland moet komen. 

Uitvaart

Uitvaart Ridderkerk wordt altijd verzorgd in opdracht van een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. Vaak is de opdrachtgever een van de nabestaanden, soms is het de overledene zelf die dit bij testament of scenarium heeft vastgelegd. Het komt ook voor dat de overledene geen bekende nabestaanden had en dat hij zelf niets heeft geregeld. In dat geval bepaalt de Wet op de lijkbezorging dat de gemeente waarin het overlijden heeft plaatsgevonden verantwoordelijk is voor de uitvaart. Een uitvaart is dus niet zomaar geregeld er moet nog van alles gedaan worden, daarbij zou je ook iemand kunnen helen die dat voor je regelt dat je het niet zelf hoeft te doen. Dat is fijn omdat je je dan kan focussen op de begrafenis of crematie. 

uitvaart Ridderkerk